Hier komt informatie over het primair onderwijs in Nederland.